Mehefin 2017

Newyddion y Cyngor

Beth fyddwch chi’n ei wneud yr haf hwn?

English

June 2017 WFIS logo

Dyma’r amser i baratoi ar gyfer gwyliau’r haf eleni gyda digwyddiadau haf a phecyn gweithgareddau Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Wrecsam (GGDW), a fydd yn cael ei gyhoeddi ar 14 Gorffennaf.

Yr haf hwn, mae Pecyn Gweithgareddau 2017 yn rhad ac am ddim ac yn ganllaw cynhwysfawr am weithgareddau plant sy’n digwydd ledled y Fwrdeistref Sirol ar gyfer plant a theuluoedd.

Gallwch nôl copi o'r pecyn hwn trwy alw i mewn i GGDW (yn Llyfrgell Wrecsam), ffonio GGDW ar 01978 292094 neu gallwch gofrestru ar gyfer diweddariadau e-bost GGDW, a fydd yn cynnwys digwyddiadau a gweithgareddau yn ystod yr holl wyliau haf.  Ewch i http://www.wrexham.gov.uk/welsh/index.cfm a rhowch eich cyfeiriad e-bost yn y blwch Diweddariadau E-bost.  Ar ôl i chi bwyso tanysgrifio, dewiswch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a byddwch yn derbyn gwybodaeth gennym yn syth i'ch mewnflwch.

Os ydych yn ceisio dod o hyd i ofal plant neu glybiau gwyliau ar gyfer yr haf, cysylltwch â ni yn GGDW a gallwn roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am leoliadau cofrestredig yn eich ardal . Gall GGDW hefyd eich helpu os oes gan eich plentyn anabledd neu anghenion ychwanegol ac rydych yn cael trafferth dod o hyd i gefnogaeth a/neu ofal plant addas.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â GGDW ar 01978 292094 neu e-bostiwch fis@wrexham.gov.uk am fwy o wybodaeth.

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article