Tachwedd 2016

Newyddion y Cyngor

Parcio am ddim ym mis Rhagfyr

English

I geisio dod â channoedd o siopwyr i ganol tref Wrecsam yn ystod tymor y Nadolig, bydd parcio yn yr holl feysydd parcio y mae'r Cyngor yn gyfrifol amdanynt am ddim o ddydd Iau 1 Rhagfyr tan ddydd Sadwrn, 31 Rhagfyr.

Dyma'r meysydd y cewch chi barcio am ddim ynddynt yn ystod mis Rhagfyr:

Y Byd Dŵr

Ffordd Cilgant

Cilgant San Siôr

San Silyn

Stryt y Farchnad

Y Llyfrgell

Marchnad y Bobl (dydd Llun i ddydd Sadwrn yn unig)

Neuadd y Dref (penwythnosau’n unig)

Adeiladau'r Goron (penwythnosau’n unig)

Mae Cyngor Wrecsam yn cynnig parcio am ddim er mwyn rhoi hwb i'r economi leol ym mis Rhagfyr ac rydym yn gobeithio y bydd trigolion yn manteisio ar y cyfle, yn enwedig ar gyfer digwyddiadau poblogaidd y mis, fel y Farchnad Nadolig Fictoraidd. 

Mae gan ganol tref Wrecsam gymaint i’w gynnig, p’un a ydych yn prynu anrhegion Nadolig neu’n picio i'r amgueddfa am de prynhawn Nadoligaidd. 

 

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article